Ποσοτικός προσδιορισμός BCR-Abl

Ποσοτικός προσδιορισμός bcr-abl translocation

Η bcr-abl t(9;22) χρωμοσωμική μετάθεση εμφανίζεται στο 95% των περιπτώσεων Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας, η οποία αποτελεί και την συνηθέστερη μορφή λευχαιμίας στους ενηλίκους. Η μετάθεση αυτή προκαλεί την έκφραση ενός χιμαιρικού μεταγράφου το οποίο αποτελείται από το σημείο της ένωσης των δύο γονιδίων (bcr & Abl1). Η χιμαιρική αυτή πρωτεϊνική κινάση τυροσίνης που προκύπτει έχει απολέσει το σημείο ελέγχου της ενεργότητας της, καθιστώντας την συνεχώς ενεργή μεταμορφώνοντας τα φυσιολογικά κύτταρα που εκφράζεται σε νεοπλασματικά.

Η εξέταση αυτή έχει ιδιαίτερη διαγνωστική αξία κατά την θεραπεία με αναστολείς κινασών τυροσίνης καθώς μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και πολύ χαμηλά επίπεδα έκφαρσης της πρωτεΐνης.

Στο εργαστήριο μας είναι διαθέσιμη η εξέταση του ποσοτικού προδιορισμού του εκφραζόμενου m-RNA με εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ.