Γενετική της Διατροφής

Γενετική της Διατροφής

 

Η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και γενικά τα μεταβολικά νοσήματα είναι πλέον, μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Αδιαμφησβήτητα, την μεγαλύτερη επίδραση στην εμφάνισή τους φέρουν επίκτητοι παράγοντες, οι οποίοι εντοπίζονται στον σύγχρονο τρόπο ζωής και πιο συγκεκριμένα στην :

  • Κακή διατροφή
  • Έλλειψη άσκησης και καθιστική ζωή
  • Κάπνισμα
  • Λοιμογώνοι παράγοντες

Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, σημαντικό ρόλο στη βαρύτητα των συμπτωμάτων διαδραματίζει και η γενετική προδιάθεση που μπορεί να υπάρχει. Στον τομέα αυτό των εξετάσεων, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για διάφορα γονίδια τα οποία έχουν συχετιστεί με τον μεταβολισμό των τροφών και την εμφάνιση διαφόρων μεταβολικών νοσημάτων.

Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες που χρειάζεστε ή διευκρινίσεις σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες εξετάσεις, μπορείτε  να απευθυνθείτε στο εργαστήριο για να σας τις παρέχουμε.