Κληρονομούμενα Γονιδιακά νοσήματα

Στον παρών κατάλογο μπορείται να δείτε συνοπτικά τις εξετάσεις που είναι διαθέσιμες και αφορούν διάφορα γονιδιακά κληρονομούμενα νοσήματα. Επιπλέον επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις εξετάσεις αυτές είναι διαθέσιμη μία αναλυτική περιγραφή της.