Μοριακή Μικροβιολογία

Όταν μία απλή μικροβιολογική καλλιέργεια δεν μπορεί να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, σχετικά με ενδεχόμενη παρουσία κάποιας μόλυνσης, τότε ο έλεγχος για την ύπαρξη γενετικού υλικού του μικροοργανισμού είναι μονόδρομος.

Στις παρούσες εξετάσεις μπορείται να δείτε τους μικροοργανισμούς των οποίων η ανίχνευση του γενετικού τους υλικού είναι δυνατή στο εργαστήριό μας μέσω της μεθόδου Real-Time PCR. Επιπλέον πληροφορίες για κάθε μικροοργανισμό είναι διαθέσιμες εφ όσον τον επιλέξετε από την κάτωθι λίστα