Peak Genomics

image01
 
image02
 
image03
 

Η Peak Genomics ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 με σκοπό την παροχή κορυφαίων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα της Μοριακής Βιολογίας. Χρησιμοποιώντας τον αρτιότερο και πιο σύγχρονο εξοπλισμό σκοπός μας είναι η προσφορά της μεγαλύτερης δυνατής ακρίβειας και ταχύτητας στις υπηρεσίες μας ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής και αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματά της. Παράλληλα με το διαγνωστικό έργο σκοπός της εταιρίας είναι η προαγωγή της έρευνας και η παραγωγή γνώσης. Συμμετέχουμε ήδη σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημιακών νοσοκομείων και συνεχώς διευρύνουμε και το πεδίο έρευνας μας καλύπτοντας μεγαλύτερο γνωστικό αντικείμενο και περισσότερες ιατρικές ειδικότητες.

Στόχος και δέσμευση της Peak Genomics είναι, η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους ιατρούς και ιδιώτες υπηρεσιών. Το γνωστικό αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας διευρύνεται συνεχώς και κάθε μέρα όλο και περισσότερο αντιλαμβανόμαστε την επίδραση του ανθρώπινου γονιδιώματος επί των φυσιολογικών διεργασιών του οργανισμού. Έχοντας αυτό σαν δεδομένο και με τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε πάντα στην "κορυφή" της τεχνογνωσίας θα εμπλουτίζουμε τον κατάλογό μας συνεχώς με νέες υπηρεσίες αυξάνοντας την διαγνωστική δύναμη του ειδικού ιατρού.

Η εξέλιξη στη γενωμική έφτασε και ακολουθώντας το όραμα μας και την δυναμική της ίδιας της λέξης "εξέλιξη" ανοίγουμε τους ορίζοντες μας και εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο της δυνατότητες που μας παρέχει η συνεχώς εξελισσόμενη αυτή επιστήμη.

Subscribe to our newsletter