Προγεννητικός Έλεγχος

Όταν φτάνει η ώρα της κύησης υπάρχει μία σειρά εξετάσεων που είναι πιθανό να ζητηθούν από τον ειδικό ιατρό ώστε η κύηση να προχωρήσει ομαλά και με ασφάλεια.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαθέσιμες ξετάσεις που σχετίζονται με τον προγεννητικό έλεγχο.